Archiwum miesiąca: Styczeń 2014

Po fyrtlach Poznania 37 – Stare Miasto – Stary Rynek

10 / 10 ( 1 vote ) Pierzeja Południowa Starego Rynku Pierzeja południowa Starego Rynku – rozpoczyna się od ulicy Świętosławskiej kończy na ulicy Szkolnej, przedziela ją ulica Wrocławska. Z ciekawszych budynków przy tej pierzei. Nr 53 kamienica narożna, należała, podobnie jak poprzednia (52), do rodu Ridtów, XVIII wieku przejęli ją Tepperowie. Z tej rodziny wywodzą się znani warszawscy bankierzy… (więcej…)

Po fyrtlach Poznania 36 – Stare Miasto – Stary Rynek

10 / 10 ( 1 vote ) Pierzeja wschodnia Starego Rynku Pierzeja wschodnia Starego Rynku – Ciągnie się od ulicy Wielkiej do ulicy Wodnej, przedzielona ulicą Woźną . Przy tej pierzei ciekawe kamienice od nr 37  do nr 52 i każda z kawałkiem historii…

Po fyrtlach Poznania 35 – Stare Miasto – Stary Rynek

10 / 10 ( 1 vote ) Odwach – stoi po zachodniej stronie bloku śródrynkowego, – klasycystyczny odwach zastąpił drewniany budynek, służący miejskiej policji od początku XVIII wieku. Inicjatorem i w dużym stopniu fundatorem budowy był ówczesny starosta wielkopolski, Kazimierz Raczyński. Odwach wzniesiono w 1786-1787, według projektu znanego warszawskiego architekta czasów stanisławowskich Jana Chrystiana Kamsetzera. Na attyce herby Rzeczpospolitej, przetrzymywany… (więcej…)

Po fyrtlach Poznania 34 Stare Miasto – Stary Rynek cd

10 / 10 ( 1 vote ) Spacerujemy po środku poznańskiego Starego Rynku, na południe od ratusza – domki budnicze – jest to jeden z nielicznych przykładów szeregowej zabudowy targowej, nazwa od Bractwa Budników znajdującego się w domku numer 17. Na tym domku znajduje się herb z trzema palmami i śledziem oraz podpis Budnicorum Fraternitis. . Dawniej stały tu budy śledziowe… (więcej…)

Po fyrtlach Poznania 33 – Stare Miasto – Stary Rynek

10 / 10 ( 2 votes ) Stary Rynek pomniki, fontanny Wychodząc z ratusza i prawie potykamy się o Pręgierz Niektórzy powiadają, że to ośmioboczna, późnogotycka kolumna, na głowicy której stoi postać kata w stroju rycerza z uniesionym mieczem, ale to nie tylko, bo przecież pręgierz wiąże się ściśle z uprawnienia do sądzenia, które przysługiwały samorządowi. Samorząd realizował te uprawnienia… (więcej…)