Po fyrtlach Poznania 136 – Łazarz cd

Dalej spacer po Łazarzu,

Ulica Chociszewskiego , biegnie równolegle do Hetmańskiej , od Głogowskiej do Alei Reymonta  i dalej  do Grochowskiej, (Aleja Reymonta przedzieliła ulicę Chociszewskiego, której ślepy kawałek prowadzi w kierunku szkoły nr 90)  ….„…została wytyczona wzdłuż drogi wiejskiej, przebiegającej dawnymi czasy wśród pół i wiatraków z traktu  na Głogów w prawo , w kierunku na Jeżyce i Marcelin…” (Zakrzewski) Patron ulicy to pisarz ludowy, patriota, redaktor i wydawca – Józef Chociszewski, w czasach okupacji- Eichendorfa.

5c 010

Zabudowa ulicy z lat 20, 30- tych XX wieku  i z okresu powojennego.- Ciekawe bloki z okresu lat 50 tych  w formie małego osiedla, wyglądają na solidne,…

5c 017

5c 014

tył tego osiedla, uliczkę z tyłu tego osiedla mieszkańcy nazywają „Aleją Błotną”

31.7.14 029

Na Chociszewskiego 18 usadowił się Urząd Pocztowy nr 34

31.7.14 025

Na jezdni można zobaczyć oryginalną kostkę brukową ułożoną  w latach na przełomie lat2o/3o XX wieku

5c 016

Widok na ulicę Chociszewskiego od strony Głogowskiej…

31.7.14 024

Równoległe do ulicą do Chociszewskiego biegnie ulica Potworowskiego łączy ulicę Głogowską z ulicą Jarochowskiego  , patron to Gustaw Potworowski działacz z okresu niewoli pruskiej…

31.7.14 033

ulica młoda, pojawiła się w latach trzydziestych,  zabudowa – domy kilku mieszkaniowe..

31.7.14 032

podobnie wygląda równoległa ulica Florian Stablewskiego, starsza o kilkanaście lat..

31.7.14 042

 Najpierw nazywała się ulicą Świętego Floriana, ale coby przypomnieć arcybiskupa Stablewskiego stała się ulicą Floriana Stablewskiego,. Arcybiskup Florian  Stablewski – zasłużony obrońca polskości w czasach pruskich.

 31.7.14 044

w kwartale ulicy Stablewskiego, Kasprzaka, Morawskiego i Bogusławskiego –  Zespół Przychodni NZOZ

31.7.14 046

drugim ciekawszym miejscem przy tej ulicy, kwartale ulic Stablewskiego, Kasprzaka, Potworskiego i Głogowska (opisywane wcześniej podczas spaceru po Głogowskiej)  Zabytkowe Domy Urzędnicze.  Dwa okazałe domy czynszowe (150 mieszkań) z dziedzińcem, z wewnętrzną uliczką ….

25.7.14 110

widok od Kasprzaka

25.7.14 097

Mieszkania dostawali robotnicy drobni rzemieślniczy, urzędnicy

Widok od strony ulicy Głogowskiej..

25.7.14 102

Równoległa do Stablewskiego, ale zabudowana nowymi nowoczesnymi budynkami ulica Franciszka Morawskiego (poeta, krytyk literacki i teatralny, tłumacz i dramatopisarz)

31.7.14 055

ulica Morawskiego od strony ulicy Jarochowskiego , kawałek w klimacie bardziej willowym…

31.7.14 071

Ponieważ ulica Kasprzaka plącze się pod nogami – trochę o tej ulicy.

Ulica Marcina Kasprzaka, biegnie od  ulicy Matejki (jest jakby jej przedłużeniem) do ulicy Macieja Palacza. Patronem jest nadal  Marcin Kasprzak działacz ruchu robotniczego, jego pomnik kiedyś „zdobił”  Park Wilsona a moja córka powiadała , ze idzie do wielkiego  pana, teraz wywieźli go do Czołowo i tam sobie stoi…

kopia z 18c 001
 co ciekawego na tej ulicy? Odcinek ulicy miedzy Palacza i Hetmańską zabudowa willowa, zielono i dosyć duży ruch…

25.7.14 094

od Hetmańskiej do Matejki… najpierw pusty plac po Centrum Ślubnym  z planami budowy hotelu na razie od strony Głogowskiej widać tam Kurczaki z Rożna

25.7.14 002

Dalej opisane i pokazane przed momentem  Domy Urzędnicze, a po drugiej stronie przychodnie  NZOZ,

31.7.14 048

kilka obrazków tej ulicy…

25.7.14 087

25.7.14 114

w bloku pokazanym niżej mieszkała Anna Jantar-Kukulska

25.7.14 121

25.7.14 120

Widok na połączenie ulicy Kasprzaka z ulicą Matejki

Ul. Kasprzaka - Maqtejki

i widok na ulicę Kasprzaka  od strony Matejki

25.7.14 115

Ulicę Kasprzaka przecina ulica Emilii Sczanieckiej- ofiarna patriotka, działaczka społeczna i narodowa, była założycielką pierwszego w Wielkopolsce Stowarzyszenia Kobiet oraz instytucji Pomocy naukowej dla ubogich dziewcząt w Poznańskiem i Prusach Zachodnich. Dodam, że bohater książki „Marianna i róże” Michał Jasiecki, książki popularnej Wielkopolsce był rządcą w jej majątku,…

Emilia_Sczaniecka

Do 1919 roku nazywała się Jagowa,… w 1928 roku wybudowano na niej linię  tramwajową związku z PeWuKą. 

25.7.14 117

25.7.14 116

Trasa kończyła się pętlą na ulicy Bogusławskiego, w latach 1935 –  1944 część trasy zlikwidowano, potem w 1965 roku zbudowano trójkąt torowy  chyba zamiast  pętli

31.7.14 062

Na tej ulicy działały kiedyś fabryka mebli artystycznych Sroczyńskiego  a także Fabryka Maszyn  B. Ziółkowskiego. 

 Widoczny murowany płot od ogrodu Szpitala Świętej Rodziny    (o szpitalu więcej później),  Bo dzisiaj to szpital , kiedyś katownia…. zabito tam i pochowano co najmniej kilkadziesiąt osób

„O tym, czy jednorazowo zabijano jedną osobę, czy kilka mogliśmy zorientować się następnego dnia po rozkopanych grządkach w ogrodzie. Czasem z nich wystawała noga albo całe tułowie osoby zastrzelonej, gdyż grzebano zabitych nadzwyczaj niedbale, na głębokość jednego sztychu łopatą, najwyżej dwóch” – relacjonował Czesław Graf.
Ul. Szczanieckiej1
ten sam płot od strony ulicy Bogusławskiego
31.7.14 063
ogród, w którym odbywały się te mordy wspominane przez Czesław Graf
31.7.14 068
Ulica Wojciecha Bogusławskiego – biegnie od ulicy Chociszewskiego do ulicy Niegolewskich, ulica istniała już przed 1900rokiem. W czasach pruskich była ulicą Scharnhorsta, a od 05.01. 1920 patronuje  jej Wojciech Bogusławski, ojciec sceny narodowej,  aktor,  reżyser i założyciel teatru, urodził się w Glinnie koło Skoków 9.04 1757    
Reichan_Wojciech_Bogusławski

Zabudowa przy tej ulicy to kamienice murowane, trzypiętrowe z lat 30 XX wieku i …   wielki blok- wieżowiec, samotny widoczny z daleka ….zbudowany w 1983

31.7.14 035

31.7.14 058

Z ciekawych rzeczy na Bogusławskiego można zobaczyć , opisany już trochę wcześniej, „trójkąt do zawracania bimb”.

31.7.14 067

„Meblopol” – firma  funkcjonująca na rynku meblarskim , przy Bogusławskiego był wielki sklep meblowy, obok sklepu meblowego sklep z akcesoria,mebli już nie ma ale zawiasy, zameczki, kółka do foteli…

31.7.14 059

Końcówka ulicy od strony  Niegolewskich to budynki Domu Zakonnego Sióstr Franciszkanek, a po zachodniej  stronie pokazany już mur Szpitala Świętej Rodziny

ul. Niegolewskicho03

Zapraszam na następny spacer po Łazarzu

i

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.