Po fyrtlach Poznania 176 – Bambrzy

10/10 - (2 votes)

 Bambrzy

26a fontanny Bamberka

bamb 071

Bambry to Polacy pochodzenia Niemieckiego, potomkowie osadników z okolic Bambergu (Frankonia), ale nie tylko,…. Wyżej pomnik upamiętniający ich przybycie…

Dom  Bambrów i ktoś, kto  o Bambrach wie prawie wszystko..

18 044

Był to okres początków XVIII wieku i wojna północna a w jej efekcie zaraza…..wsie z okolic Poznania zostały zniszczone i wyludnione a wsie były jednym ze źródeł dochodów dla Poznania. Żeby zasiedlić i odbudować wyludnione wsie władze miasta postanowiły sprowadzić osadników zza zachodniej granicy. Wydano odezwę skierowaną do państw niemieckich głównie do Bambergu w południowej Frankonii…

Przed chatą

18 045

Wybór regionu padł prawdopodobnie za na namową poznańskiego biskupa   Krzysztofa Szembeka, który podróżując po Bambergu widział, że  mimo urodzajnej ziemi, bogatych gospodarstw chłopi żyli biednie…. więc propozycja przesiedlenia była ciekawa.

Wejście

18 041

W latach 1719 -do 1753   do wsi w okolice Poznania przybyli rolnicy z okolic Barbergu, nazwano ich z racji pochodzenia „Bambrami”. Wszyscy przybyli zobowiązani zostali do przedstawienia zaświadczenia, że są wyznania rzymskokatolickiego, to było jedyny warunek. Do wsi w okolice Poznania przybyło od 500 do 900…

Kuchnia

18 035

18 036

Nowi osadnicy i wracający w mniejszej w stosunku do nich liczbie chłopi polscy szybko odbudowali zrujnowane wsie. Otrzymali od miasta drewno na budowę domostw, ziarno na zasiewy oraz, na pewien okres, zwolnienie od podatków. Wszyscy też, pośrednio dzięki przybyszom, uzyskali dogodny ustrój prawny przez przejście z gospodarki pańszczyźnianej na czynszową.

Izba

18 039

18 037

18 038 (1)

Początkowo poważną barierą był język, nie można było się dogadać z sąsiadami jak i z władzami ale też z Kościołem  w praktykach religijnych, Bambrzy to ludzie głęboko wierzący a tu wszystkie sakramenty, kazania po Polsku.. Namiastką kościoła były małe kapliczki, których w początkowo było wiele, pokaże je później…  . Kościół i wspólne wyznanie to początek polonizacji Bambrów.

sypialnia

18 031

Oprócz  kościoła była też szkoła, najpierw w szkole   po Polsku była religia, potem stopniowo pozostałe przedmioty, potem były mieszane małżeństwa, pomoc sąsiedzka… i sąsiedzi stali się sąsiadami…. Bambrzy dążyli do tego świadomie, pragnęli czuć się na tej ziemi jak na własnej…

Pomieszczenie gospodarcze w domu

18 032

18 033

Gwałtowny protest ludności Bamberskiej pojawił się w okresie kulturkampfu, kiedy chciano im przywrócić pochodzenie niemieckie…  Rodziny bamberskie stanęły w obronie polskiej szkoły i kościoła katolickiego.   Badacze problemów mniejszości narodowych uznali ten fakt za ,,cud polonizacyjny”, za wyjątkowy w historii proces szybkiego wtopienia się jednej grupy narodowej w drugą. Bambrzy i ich potomkowie wnieśli w kulturę wsi podpoznańskich nowe elementy z zakresu uprawy roli, pożywienia, budownictwa, zwyczajów, ubiorów….

sprzęty w domu i gospodarstwie

18 023

18 019

18 016

Ubiór roboczy Bamberki. Kobieta ubierała najpierw koszulę, a potem kolejno: kaftanik, kamizelkę i halkę. Później Bamberka nakładała watówkę (grubości kołdry), kiszkę, oraz spódnicę szytą z pięciu szerokości. Głowę okrywano białym czepkiem – (zdjęcie poniżej). Strój ten – jak na Bamberki – był bardzo skromny i ubogi w kolory.

18 029

czepki

18 012

majtki „piorun trzasł” ….

18 020

Ubiór odświętny był bardziej kolorowy, ale też wielowarstwowy…

Odświętna Bamberka18 011

Nakrycie głowy – Kornet kobiet młodych, niezamężnych, który ważył około 2 kg, ozdabiano go kwiatami,  przyczepiany z tyłu głowy bandą (kokardą)

 18 006

Strój męski -Bambrzy ubierali się zgodnie z panującą wówczas na wsi modą. Zakładali najczęściej kaftany, brzuszlaki, suknie (sukmany), buty z wywiniętymi cholewami, na głowie czapki z baranka a latem kapelusze z wąskim rondem,… od święta – surduty ciemnogranatowe, spodnie czarne wpuszczane w buty z długimi cholewami…. 

Poznańscy Bambry podczas Święta Bambrów – w 1 sierpnia na poznańskim Starym Rynku odbywa się uroczyste spotkanie potomków osadników z Bambergu,

bamb 062

nawet „Bamberkę ” ubrali odświętnie

bamb 064

Na początku XX wieku podpoznańskie wsie zostały włączone do miasta,  wsie stały się dzielnicami a potomkowie  od dziesięcioleci stanowią integralną część społeczeństwa Poznania. Wielu   z nich już nie pamięta swoich korzeni, mieszane ożenki,  zmiana nazwisk…. Ale „wnieśli oni wiele elementów swojej tradycyjnej kultury ludowej z niezwykle bogatym, widowiskowym strojem kobiecym, który już w okresie międzywojennym uważany był za uroczysty symbol miasta. Bamberki w kwiecistych kornetach nosiły święte obrazy (feretrony) w trakcie procesji święta Bożego Ciała. Symbolem istnienia tej niezwykłej grupy   stała się studzienka z Bamberką,…”  Od paru lat działa Towarzystwo Bambrów Poznańskich,  co roku 01 sierpnia bambry mają swoje święto…. w 2003 r.otwarto Muzeum Bambrów Poznańskich i właśnie podczas spaceru po muzeum pokazałem krótką historię… na następny spacer zapraszam w miejsca, gdzie można zobaczyć pozostałości po Bambrach, ich domy, gospodarstwa, kamienice, kapliczki… bo wiele takich jeszcze zostało…zapraszam

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.