Po fyrtlach Poznania 39 – Stare Miasto – Stary Rynek

10 (100%) głosów: 1

O ile pierzeja Zachodnia Starego Rynku to –
Pałac Działyńskich

36 Pałac Działyńskich

Zbudowany w latach 1773 – 1776 w miejscu dwóch istniejących tu poprzednio kamienic. Z tyłu pałacu urządzono niewielki ogród. Jego pierwszym właścicielem był Władysław Roch Gurowski – marszałek wielki litewski. Wyrazem aspiracji ówczesnego właściciela jest dekoracja rzeźbiarska , która wypełnia naczółek– w pośrodku herb , obok postacie rzymskich żołnierzy … płaskorzeźby na attyce przedstawiające pochód ofiarny i triumfalny i na samej górze pelikan – symbol ofiarności i poświęcenia

40 Pałac Działyńskich

42 Pałac Działyńskich

35 Pałac Działyńskich Kopia

W 1808 pałac znalazł się w posiadaniu rodu Działyńskich, zasłużonej wielkopolskiej rodziny,która swą główną siedzibę miała w Kórniku.

Adam Tytus Działyński hrabia 1

Działyńscy – najpierw Tytus – założyciel Biblioteki Kórnickiej, arboretum, powstaniec listopadowy, patriota, poświęcał wiele uwagi rozwojowi polskiego rzemiosła, przemysłu, gospodarki i zagadnieniu ekonomicznego podniesienia kraju,…. więziony, szykanowany przez prusaków..
Jego dzieło kontynuował syn Jan Kanty Działyński, polski działacz społeczny i polityczny, powstaniec styczniowy, prezes towarzystwa literacko-historycznego, wydawca bibliotek nauk ścisłych, redaktor, ostatni z rodu, właściciel dóbr: Kórnik
a potem wnuk Władysław Zamojski, ale o tych ludziach może kiedyś potem….

Kórnik siedziba Działyńskich

kórn 054

W czasie zaborów pałac był to ważny ośrodek życia narodowego: odbywały się w nim publiczne wykłady polskich uczonych stanowiące namiastkę uniwersytetu, organizowano wystawy gospodarcze oraz imprezy kulturalne.

Ogród na tyłach Pałacu i Pałac od strony ogrodu..

pz n 026

38 Pałac Działyńskich

39 Pałac Działyńskich Kopia

W 1924 r. pałac stał się częścią fundacji Zakłady Kórnickie, utworzonej przez Władysława Zamoyskiego, do tej fundacji włączone zostały teren wokół Zakopanego . Nie każdy wie, ze Zamojski kupił lasy tatrzańskie, Morskie Oko, szereg budynków w Zakopanym i okolicy, że stworzył wraz matka i siostrą Fundacja „Zakłady Kórnickie” darując cały swój majątek Czyli wszystkie dobra kórnickie wraz z zamkiem pałacem, dobra zakopiańskie, Narodowi Polskiemu…. Oczywiście po wojnie FZK rozebrano , ale obecnie Zakłady Kórnickie powstały na nowo, i działają, okrojone ale działają…

kilka obrazków wnętrz Pałacu Działyńskich

hall i korytarze

11 030

11 004 Kopia

Sala Złota, mała salka

11 006Sala złota

Z bogatym wystrojem  reprezentacyjna Sala Czerwona, z ciekawą  sztukaterią,

11 011 Kopia

rzeźby królów Stefana Batorego, Władysława IV i Jana III Sobieskiego w supraportach,

11 013 Kopia

a także dwie pary posągów, autorstwa Augustyna Schopsa, przedstawiały Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego oraz Władysława Jagiełłę i księcia Witolda choć inni powiadają że to zamiast Jagiellonów Mieszko I i Bolesława Chrobry 

11 016 Kopia

Czytelnia Biblioteki Kórnickiej

11 024

Spalony w 1945 r., Pał. Działyńskich

został odbudowany w l. 1953-57, wg projektu Aleksandra Holasa i teraz też ładnie się wpasował w kamienice Starego Rynku

10 p.zach Kopia

Pałac Działyńskich0

Zapraszam na dalszy spacer na stronę północną Starego Rynku…..

Dodaj komentarz