Spacerem po Wielkopolsce 17 – Gołuchów

Oceń ten wpis

Gołuchów – zamek

Kórnik i Gołuchów to miejsca szczególnie ważne dla polskiego dziedzictwa kulturowego, siedziby znamienitych  rodów pełniły i pełnią funkcje depositoriorum traditiae. Oba założenia pałacowo-parkowe należą do najokazalszych XIX wiecznych rezydencji arystokratycznych w Wielkopolsce.

Gołuchów02 005

Gołuchów02 004

Zamek Gołuchowski , powstały na zrębie XVI-wiecznego zamku Leszczyńskich, nabył  w 1853 roku dla swojego syna Jana hrabia Tytus Działyński.  Nabyty zamek był zrujnowany i remonty trzeba było prowadzić od momentu jego nabycia.

Gołuchów01 026

Gołuchów01 027

Gołuchów01 037

Gołuchów01 038

Jan ze swoją żoną Izabellą z Czartoryskich Działyńską, (szczególnie Izabela) ukształtowali zamek  wedle swojej wizji i gustu. Mimo, że w małżeństwie Jana i Izabeli działo się różnie, ponoć było to „białe małżeństwo”, jednak łączyła ich wspólna pasja kolekcjonerska i ideały życiowe. Stworzyli w Gołuchowie muzeum gromadzące zarówno relikty przywożone z zagranicznych podróży, jak i eksponaty przypominające o świetności Polski. W roku 1871 Izabela została jedyną właścicielką zamku. Jan hr. Działyński przekazał żonie zamek tytułem 

Gołuchów01 040

Gołuchów01 041

Gołuchów01 029

Izabela z Czartoryskich Działyńska

  Gołuchów01 031

Gołuchów01 030

Gołuchów 012

Gołuchów 014

Gołuchów 021

Gołuchów 027

Gołuchów 035

Zapraszam na dalszy spacer po Gołuchowie

Dodaj komentarz