Archiwum tagów: Katedra Hodowli Lasu

Po fyrtlach Poznania 174 – Golęcin

Uniwersytet Przyrodniczy Uczelnia z tradycjami. W 15 listopada 1870  roku staraniem Augusta Cieszkowskiego powstała w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny, na ziemiach polskich jedyna  wyższa uczelnia pod zaborem pruskim. Sama szkoła mieściła się początkowo w jednym dużym budynku, przerobionym z dawnego folwarcznego sześcioraka. W Żabikowie, którego dyrektorem był liberalny ekonomista dr Juliusz Au, wykładali   wybitni specjaliści, którzy po latach będą… (więcej…)