Spacerem po Wielkopolsce 17 – Gołuchów

Gołuchów – zamek Kórnik i Gołuchów to miejsca szczególnie ważne dla polskiego dziedzictwa kulturowego, siedziby znamienitych  rodów pełniły i pełnią funkcje depositoriorum traditiae. Oba założenia pałacowo-parkowe należą do najokazalszych XIX wiecznych rezydencji arystokratycznych w Wielkopolsce. Zamek Gołuchowski , powstały na zrębie XVI-wiecznego zamku Leszczyńskich, nabył  w 1853 roku dla swojego syna Jana hrabia Tytus Działyński.  Nabyty zamek był zrujnowany i… (więcej…)

Spacerem po Wielkopolsce 16 – Rogalin cd

Spacerem po Wielkopolsce – Rogalin cd. kościół- mauzoleum Kościół – mauzoleum pod wezwaniem Świętego Marcelina  został zbudowany w latach 1817-1820 na skraju wschodnim rezydencji. Fundatorem był Edward Raczyński. Jego architektonicznym pierwowzorem jest  antyczna świątynia w Nimes (Francja) z I w. p.n.e.  Świątynię zdobią kolumny, a na frontonie jest umieszczony napis „DIVO MARCELINO. Budowla jest podzielona na dwie kondygnacje. Górna kondygnacja utrzymana… (więcej…)

Spacerem po Wielkopolsce 15 – Rogalin cd

Spacerem po Wielkopolsce – Rogalin cd. dziedziniec i powozownia Budynki powozowni i stajni powstały w 1776 roku, przebudowane w 1802 roku. Prezentowany zespół pojazdów konnych to pojazdy z przed I wojny światowej, większość z nich  powstała w wytwórniach wielkopolskich. Znajdują się tutaj karety używane podczas chłodów i niepogody, letnie, otwarte pojazdy dworskie, w tym wolanty….. Wśród najstarszych przedmiotów uwagę przyciągają… (więcej…)

Spacerem po Wielkopolsce 14 – Rogalin cd

Spacerem po Wielkopolsce – Rogalin cd. Ogród i park Od strony zachodniej do pałacu przylega ogród francuski. Powstał jednocześnie z pałacem w drugiej połowie XVIII wieku, choć jest stylowo wcześniejszy.   Na zachodnim skraju ogrodu znajduje się zamknięcie w postaci kopca, tzw. Parnasu, pełniącego w przeszłości rolę punktu widokowego. Ramy ogrodu są wyznaczone strzyżonymi szpalerami grabowymi. Kompozycję ogrodu uzupełniają mitologiczne posągi… (więcej…)

Spacerem po Wielkopolsce 13 – Rogalin cd.

Spacerem po Wielkopolsce – Rogalin cd. Pałac wnętrza – galeria rogalińska Twórcą galerii rogalińskiej był Edward Aleksander Raczyński, miłośnik i kolekcjoner sztuki, a także wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. We wzniesionym w 1910 r. budynku projektu M. Powidzkiego, budynku nie zakłócającym zespołu pałacowego za lewym skrzydłem pałacu umieścił zbiór malarstwa polskiego i zagranicznego, kupowanych od lat 80.… (więcej…)