Spacerem po Wielkopolsce 2 – Rogalin cd.

Spacerem po Wielkopolsce – Rogalin cd. Głównym obiektem założenia pałacowo – parkowego jest barokowo-klasycystyczny pałac zbudowany przez Kazimierza Raczyńskiego w latach 1770 – 1776 a dzieło to kontynuował zięć Filip Raczyński i wnuk Edward. Zwieńczenie pałacu stanowi postać rzymskiego tarczownika, na którego tarczy umieszczone zostały litery KR inicjały pierwszego właściciela pałacu. Tympanon nad wejściem jest ozdobiony używanym przez Raczyńskich herbem… (więcej…)

Spacerem po Wielkopolsce 1 – Rogalin

Rogalin Wieś Rogalin, sięga swymi początkami XIII w. Wspomniana we źródłach z 1294 r jako własność rycerskiego rodu Łodziów.  W roku 1766 roku dobra nabył Kazimierz Raczyński, wówczas zamożny szlachcic i pisarz wielki koronny. W latach 1770 – 1776 wybudował w Rogalinie swą rodową siedzibę, która pozostała w rękach rodziny do 1939. Rogalin swą sławę zawdzięcza pięknemu położeniu, ciekawej historii… (więcej…)

Spacerem po Kórniku – 1a

Kórnik – historia Pierwsze wzmianki o mieście Kórnik pochodzą z XII w. Wówczas miejscowość była osadą wiejską pod władzą rodu Górków – możnowładców wielkopolskich. W 1426r. Mikołaj Górka zarządził budowę murowanego pałacu zlokalizowanego na otoczonej fosą bagiennej wyspie. Łukasz Górka ok. 1437r. zlecił budowę kościoła parafialnego a po 1552 r odziedziczony majątek kórnicki przekształcił w swoją siedzibę rodową. Około roku… (więcej…)

Spacerem po Kórniku – 17 – pozostałe zabytki Kórnika

Kórnik Ratusz W wieku XVII stały w Kórniku dwie bramy – Poznańska i Średzka, dwa kościoły, szkoła, szpital i ratusz. W 1730 roku ratusz był remontowany. Budowę nowego ratusza rozpoczęto w 1773 – 1775 roku z fundacji Teofilii Szołdrskiej Potulickiej. Ratusz był podobny do ratusza bnińskiego jednak większy. Stary ratusz spłonął od uderzenia pioruna 15 kwietnia 1909 roku. Rok później… (więcej…)

Spacerem po Kórniku – 16 – budynki dziedzińca północnego

Oficyna Nad Jeziorem – Australia Oficyna zbudowana w 1757 roku po zachodniej stronie dziedzińca przez Teofilę Potulicką. Kiedyś wyglądała jak  Oficyna Wschodnia. Boczne pawilony , nieco wysunięte przed lico środkowego członu, były przeznaczone na mieszkania dla służby, część środkowa miała charakter pomieszczeń gospodarczych z oborą, chlewem i wozownią. W roku 1869 Jan Działyński podjął decyzję o przebudowie. Podwyższono część środkową… (więcej…)