Spacerem po Wielkopolsce 17 – Gołuchów

Gołuchów – zamek

Kórnik i Gołuchów to miejsca szczególnie ważne dla polskiego dziedzictwa kulturowego, siedziby znamienitych  rodów pełniły i pełnią funkcje depositoriorum traditiae. Oba założenia pałacowo-parkowe należą do najokazalszych XIX wiecznych rezydencji arystokratycznych w Wielkopolsce.

Gołuchów02 005

Gołuchów02 004

Zamek Gołuchowski , powstały na zrębie XVI-wiecznego zamku Leszczyńskich, nabył  w 1853 roku dla swojego syna Jana hrabia Tytus Działyński.  Nabyty zamek był zrujnowany i remonty trzeba było prowadzić od momentu jego nabycia.

Gołuchów01 026

Gołuchów01 027

Gołuchów01 037

Gołuchów01 038

Jan ze swoją żoną Izabellą z Czartoryskich Działyńską, (szczególnie Izabela) ukształtowali zamek  wedle swojej wizji i gustu. Mimo, że w małżeństwie Jana i Izabeli działo się różnie, ponoć było to „białe małżeństwo”, jednak łączyła ich wspólna pasja kolekcjonerska i ideały życiowe. Stworzyli w Gołuchowie muzeum gromadzące zarówno relikty przywożone z zagranicznych podróży, jak i eksponaty przypominające o świetności Polski. W roku 1871 Izabela została jedyną właścicielką zamku. Jan hr. Działyński przekazał żonie zamek tytułem 

Gołuchów01 040

Gołuchów01 041

Gołuchów01 029

Izabela z Czartoryskich Działyńska

  Gołuchów01 031

Gołuchów01 030

Gołuchów 012

Gołuchów 014

Gołuchów 021

Gołuchów 027

Gołuchów 035

Zapraszam na dalszy spacer po Gołuchowie

Spacerem po Wielkopolsce 16 – Rogalin cd

Spacerem po Wielkopolsce – Rogalin cd.

kościół- mauzoleum

0a Kaplica pw. Świętego Marcelina

Kościół – mauzoleum pod wezwaniem Świętego Marcelina  został zbudowany w latach 1817-1820 na skraju wschodnim rezydencji. Fundatorem był Edward Raczyński. Jego architektonicznym pierwowzorem jest  antyczna świątynia w Nimes (Francja) z I w. p.n.e.  Świątynię zdobią kolumny, a na frontonie jest umieszczony napis „DIVO MARCELINO.

1 Kaplica pw. Świętego Marcelina

1aa Kaplica pw. Świętego Marcelina

Budowla jest podzielona na dwie kondygnacje. Górna kondygnacja utrzymana w stylu klasycyzującym, od 1975r. pełni funkcje kościoła parafialnego.

1e Kaplica pw. Świętego Marcelina

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1c Kaplica pw. Świętego Marcelina

W dolnej części- mauzoleum grobowe w podziemiach w wystroju romańsko-gotyckim.

2 Kaplica  krypta

2b Kaplica  krypta

2i Kaplica  krypta

2g Kaplica  krypta

2d Kaplica  krypta

2e Kaplica  krypta

2c Kaplica  krypta

2f Kaplica  krypta

Na tym koniec spaceru po Rogalinie…. na razie

Spacerem po Wielkopolsce 15 – Rogalin cd

Spacerem po Wielkopolsce – Rogalin cd.

dziedziniec i powozownia

Budynki powozowni i stajni powstały w 1776 roku, przebudowane w 1802 roku. Prezentowany zespół pojazdów konnych to pojazdy z przed I wojny światowej, większość z nich  powstała w wytwórniach wielkopolskich. Znajdują się tutaj karety używane podczas chłodów i niepogody, letnie, otwarte pojazdy dworskie, w tym wolanty….. Wśród najstarszych przedmiotów uwagę przyciągają dwie lektyki z końca XVIII w. oraz saneczki dziecięce z 1778 r. Ciekawostką jest używana jeszcze w latach 60-tych XX w. ostatnia poznańska dorożka, z zachowanym taksometrem…3e Pałac

2i Pałac

Rogalin 3 133

3c Pałac

Rogalin 3 136

rog 128

  rog 132

rog 125

rog 126

     rog 127      rog 131

rog 130

rog 134

Zapraszam na dalszy spacer po Rogalinie

Spacerem po Wielkopolsce 14 – Rogalin cd

Spacerem po Wielkopolsce – Rogalin cd.

Ogród i park

Od strony zachodniej do pałacu przylega ogród francuski. Powstał jednocześnie z pałacem w drugiej połowie XVIII wieku, choć jest stylowo wcześniejszy.   Na zachodnim skraju ogrodu znajduje się zamknięcie w postaci kopca, tzw. Parnasu, pełniącego w przeszłości rolę punktu widokowego. Ramy ogrodu są wyznaczone strzyżonymi szpalerami grabowymi. Kompozycję ogrodu uzupełniają mitologiczne posągi bóstw autorstwa Augustyna Schöpsa. Podczas II wojny teren ogrodu został zniszczony, po przejęciu przez Muzeum Narodowe  zrekonstruowany..

rog 019

Rogalin 3 018

Rogalin 3 015

Rogalin 3 002

rog 086

Rogalin 3 021

rog 092

rog 091

rog 094

 Na początku XIX wieku za sprawą Edwarda Raczyńskiego w obręb parku, łączącego się w naturalny sposób z łęgami nadwarciańskimi i polami majątku, włączono część przylegającego boru dębowego z pomnikowymi dębami – Lechem, Czechem i Rusem. Imiona trzech legendarnych braci  rogalińskim dębom nadano w okresie powojennym.

rog 104

rog 100

Dęby w Rogalinie

Dęby w Rogalinie - Rus

Dęby w Rogalinie - Lech 3

rog 108

Zapraszam na dalszy spacer po Rogalinie

Spacerem po Wielkopolsce 13 – Rogalin cd.

Spacerem po Wielkopolsce – Rogalin cd.

Pałac wnętrza – galeria rogalińska

Twórcą galerii rogalińskiej był Edward Aleksander Raczyński, miłośnik i kolekcjoner sztuki, a także wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. We wzniesionym w 1910 r. budynku projektu M. Powidzkiego, budynku nie zakłócającym zespołu pałacowego za lewym skrzydłem pałacu umieścił zbiór malarstwa polskiego i zagranicznego, kupowanych od lat 80. XIX do 1926 roku, zwany galerią rogalińską. Odtworzona w oparciu o przewodnik po galerii z 1926 roku oraz  zdjęcia archiwalne  prezentuje około 300 obrazów.

Rog 4

Galeria

Rogalin 3 116

 Rogalin 3 024

Podziwiać tu można francuskie malarstwo salonowe (G. La Touche, E. Etchevery), a także dzieła post i neoimpresjonistów (A. Besnard, Le Sidaner, E. Claus, G. Buysse, L. Barrau) oraz symbolistów (M. Chabas, M. Slevogt, L. Simon, F. Thaulow). Wyjątkową pozycję w zbiorze zajmuje secesyjny witraż L. C. Tiffany’ego.  Zobaczyć tu można  Dziewicę Orleańską Jana Matejki, ale również Melancholię i wiele innych znakomitych dzieł Jacka Malczewskiego, z którym łączyła twórcę galerii wieloletnia przyjaźń. Są też obrazy A. Gierymskiego, W. Kossaka, a także polskich impresjonistów i symbolistów – J. Pankiewicza, W. Podkowińskiego, W. Weissa, O. Boznańskiej, F. Ruszczyca, J. Mehoffera, T. Axentowicza, S. Wyspiańskiego oraz wielu innych wybitnych polskich artystów.

Rogalin 3 127

Rogalin 3 129

Rogalin 3 117

Rogalin 3 118

Rogalin 3 119

Rogalin 3 120

Rogalin 3 121

Rogalin 3 122

Rogalin 3 124

Rogalin 3 126

Rogalin 3 130

       Zapraszam dalej na spacer po Rogalinie