Po fyrtlach Poznania 35 – Stare Miasto – Stary Rynek

Odwach – stoi po zachodniej stronie bloku śródrynkowego, – klasycystyczny odwach zastąpił drewniany budynek, służący miejskiej policji od początku XVIII wieku. Inicjatorem i w dużym stopniu fundatorem budowy był ówczesny starosta wielkopolski, Kazimierz Raczyński. Odwach wzniesiono w 1786-1787, według projektu znanego warszawskiego architekta czasów stanisławowskich Jana Chrystiana Kamsetzera.

21g Odwach Kopia

11 015 Kopia

Na attyce herby Rzeczpospolitej, przetrzymywany przez dwie postacie kobiece z fanfarami, herb miasta również herb Raczyńskich (Nałęcz) (więcej…)

Po fyrtlach Poznania 34 Stare Miasto – Stary Rynek cd

Spacerujemy po środku poznańskiego Starego Rynku,

na południe od ratusza – domki budnicze – jest to jeden z nielicznych przykładów szeregowej zabudowy targowej, nazwa od Bractwa Budników znajdującego się w domku numer 17. Na tym domku znajduje się herb z trzema palmami i śledziem oraz podpis Budnicorum Fraternitis. . Dawniej stały tu budy śledziowe , sprzedawano śledzie (częste posty więc ludzie jedli śledzie), świece, sól, pochodnie i…. i na ich miejscu właściciele zaczęli budować  murowane, coraz wyższe ale wąskie kamieniczki z uwagi na  wąskie parcele.

0 Srodek - Kopia (2) Kopia

1.07. 016

1.07. 020

herb bractwa budników: trzy palmy i śledź

1.07. 015

W 1534 roku władze miejskie zgodziły się aby cech budników wybudował podcienia dla wszystkich budynków. Mimo utylitarnego przeznaczenia „domków” , starano się by wyglądały godnie, i tak widzimy tu podcień na całej długości, ale i kroksztyn z maszkaronem trzymający wykusz od strony północnej,

1.07. 022 (więcej…)

Po fyrtlach Poznania 33 – Stare Miasto – Stary Rynek

Stary Rynek pomniki, fontanny

Wychodząc z ratusza i prawie potykamy się o Pręgierz

25 Pregierz Kopia

Niektórzy powiadają, że to ośmioboczna, późnogotycka kolumna, na głowicy której stoi postać kata w stroju rycerza z uniesionym mieczem, ale to nie tylko, bo przecież pręgierz wiąże się ściśle z uprawnienia do sądzenia, które przysługiwały samorządowi. Samorząd realizował te uprawnienia poprzez ławę sądową wybieraną pośród patrycjatu, na czele ławy stał  wójt, do pomocy miał miejskich urzędników, jednym z urzędników był kat, a postać kata na „słupie hańby” z podniesionym mieczem symbolizuje prawo karania śmiercią.

25b Pregierz

(więcej…)

Po fyrtlach Poznania 32 – Stare Miasto – Ratusz cd

Ratusz poznański wewnątrz Cd.
Drugie Piętro

0 IIpiętro

Drugie piętro – dobudowane w czasach Giovanni Battista di Quadro. Wejście wąskimi schodami z Wielkiej Sieni. Pomieszczenia służyły jako zbrojownia. Pomieszczenia w wieży służyło jako areszt (w wieży były oddzielne pomieszczenia ze stropami – obecnie klatka schodowa).

Fotopolska_232751 Kopia

Po zawalenia się wieży i po jej odbudowaniu w roku 1725r, pomieszczenia służyły jako gospodarcze i w części przeznaczone jako areszt.

Podczas restauracji pruskiej 1910-1913r po przebudowie powstaje wspaniała Sala Złota,

Fotopolska_232744 Kopia

miejsce posiedzeń magistratu, a także biblioteka rady.. A w wystroju Sali Złotej rzeźby apostołów z lat około 1911-1913 wykonane przez uczniów pracowni snycerskiej Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Cieplicach (Warmbrunn). Rzeźby postawiono parami nad pilastrami i gzymsem w niszach, później Sala Złota zmieniała wygląd i wtedy rzeźby stały parami i w innych miejscach,… podczas wojny ucierpiała też Sala Złota a rzeźby wywieziono do muzealnych magazynów w Rogalinie. Przeleżały tam 60 lat!… teraz wróciły, po konserwacji, jako eksponaty na drugie piętro, do Muzeum Miasta Poznania w poznańskim ratuszu, ale niestety nie wszystkie, jeden zaginął a i kłopoty z identyfikacją postaci mają konserwatorzy …

(więcej…)

Po fyrtlach Poznania 31 – Stare Miasto – Ratusz cd

Ratusz poznański wewnątrz
Pierwsze Piętro cd

Bogaty wystrój miały też Sala Królewska i Sala Sądowa.Fotopolska_232746 Kopia

0 Sala królewska

Sala Królewska Drugim udostępnionym pokojem jest Izba Królewska. Tutaj też mamy ciekawie zbudowany sufit, przypominający czapę spadochronu – sklepienie kolebkowe z lunetami. Była miejscem posiedzeń rady miejskiej. Jej nazwa powstała w XVII w. i pochodzi od wiszących tu portretów królewskich – Zygmunta Starego, Władysława IV, Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego, Ludwiga Węgierskiego, Władysława Łokietka, Zygmunta III .  W sali Królewskiej eksponowane są dokumenty i pamiątki związane z życiem kulturalnym i artystycznym z okresu XVI wieku – „złotego okresu” Poznania, dokumenty związane z Akademią Lubrańskiego założonej w 1519 roku, z Kolegium Jezuickim ( 1573 roku), jest też kopia kontraktu z 1550 roku zawartego przez Radą Miejska z Giovanim Battistą Quadro w sprawie przebudowy ratusza.   W XIX wieku podzielono salę na mniejsze pomieszczania biurowe. W latach 1910-13 wykonano nowe sklepienie na wzór Wielki Sieni. W latach międzywojennych w Sali Królewskiej urzędował prezydent miasta

(więcej…)