Po fyrtlach Poznania 119 – Wilda cd

Dalszy spacer po Wildzie i dalej ulica 26 Czerwca 1956…. od skrzyżowania z ulicą Hetmańską .. do Rynku Wildeckiego ..
Ciekawe są też dzieje nazwy tej ulicy… najpierw Kronprinzenstrasse … w okresie międzywojennym Górna Wilda, w czasie okupacji hitlerowskiej Schwabenstrasse, po wojnie ponownie Górna Wilda, potem Daszyńskiego, następnie Dzierżyńskiego i w końcu od 1981 roku zwie się ulicą 28 Czerwca 1956

28 czerwca 1956 040

ten fyrtel to zabudowa różnych okresów XIX i XX wieku, kamienice niektóre bardziej ciekawe inne proste, trochę secesji z przełomu wieków ( czyli płynne, faliste linie, ornamentacja abstrakcyjna roślinno-zwierzęcą, inspiracje sztuką japońską, swobodne układy kompozycyjne, asymetria, płaszczyznowość i linearyzm oraz subtelna pastelowa kolorystyka.), trochę modernizmu czyli bez stylowo… a środkiem tory tramwajowe….

28 czerwca 001

28 czerwca 1956 078

28 czerwca 1956 076

28 czerwca  007

28 czerwca 003

28 czerwca 1956 077

28 czerwca 010

Portal z tej kamienicy

28 czerwca 011

28 czerwca 1956 079

28 czerwca 1956 081

Kamienica narożnik 28 czerwca 1956 i Kilińskiego

28 czerwca 1956 128

28 czerwca 1956 129

Formą i funkcją wyróżnia się budynek dawnej szkoły i klasztoru Sióstr Sercanek z 1871 roku, budynek w formach gotyckich… W roku 1876 powstał w budynku Zakład Dobroczynności Garczyńskiego i działał do końca I wojny światowej. W kwietniu 1920 gmach przekazano na cele Uniwersytetu Poznańskiego, na potrzeby Wydziału Lekarskiego. W roku 1935 reaktywowano Klinikę Ortopedyczną, prowadzoną przez prof. Franciszka Raszeję. W 1996 r., w setną rocznicę urodzin prof. Wiktora Degi. Szpital otrzymuje imię prof. Wiktora Degi i teraz funkcjonuje jako Ortopedyczno –Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny

28 czerwca 1956 007

28 czerwca 1956 005

28 czerwca 1956 130

28 czerwca 1956 012

28 czerwca 1956 085

Warto wspomnieć o zabytkowym Osiedlu Spółdzielni Urzędników Niemieckich (DBWBV), które trochę w bok od ulicy 28 czerwca 1956
Powstało w latach 1910-1915, zbudowane na działce pomiędzy dzisiejszymi ulicami Langiewicza, Dąbrówki i Gen. Chłapowskiego. Dzisiaj własność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza a stan jego kiepski

Dąbrówki 065

Dąbrówki 051

Obok Skwer Jańskiego upamiętnia Bogdana Jańskiego – ekonomistę i założyciela Zgromadzenia Zmartwychwstańców. Przy skwerze stoi kościół Zmartwychwstania Pańskiego,

23 066

Do chwili wybudowania Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego – Wilda należała do parafii Kościoła Bożego Ciała. Decyzja o budowie zapadła już w 1916 roku, Pierwszy projekt opracował Roger Sławski, jednak I wojna światowa i powojenny kryzys sprawiły, że kościół nie powstał.

skanuj0002

Nowa świątynia powstała w latach 1923-1926 według projektu Aleksandra Kapuścińskiego jako wotum poznaniaków za odzyskanie w 1918 roku niepodległości. Świątynia halowa, jednonawowa w stylu neoklasycznym z elementami renesansu i baroku…

23 050

23 053

23 070

Do kościoła prowadzi okazały portyk utrzymany w porządku jońskim. Na trzech kolumnach wznosi się tympanon z kartuszem przedstawiającym herb zgromadzenia zmartwychwstańców.

23 054

Obok kościoła 43 metrowa dzwonnica, w typie włoskiej kampanili, zbudowana w 1937 r. Ozdobiono ją potem figurami Andrzeja Boboli, św. Kazimierza, Stanisława ze Szczepanowa oraz Jana Kantego wykonane przez Jana Żoka.

23 055

23 058

Za kościołem znajduje się grota z Matką Boską z Lourdes.

23 071

I wewnątrz

23 064

23 062

Uwagę zwraca drewniana ambona z 1923 roku ufundowana przez Michała Bajerleina, na niej rzeźby przedstawiające czterech ewangelistów, ambonę wieńczy figura Michała Archanioła, kopia figury przeniesionej z Bramy Dębińskiej na budynek szkoły przy Słowackiego .

kopia z 23 062 

kopia tej figury

250px-Archanioł_Michał_z_Bramy_Dębińskiej_RB1

Od ulicy 28 czerwca odchodzi ulica Krzyżowa… tu można zobaczyć trochę secesji.. tylko szkoda, że sprawy własnościowe, brak kasy, może i brak chęci… powoduje niszczenie tego co ładne i stare…i zabytkowe… niszczeje piękna secesja..

4f 017

Ciekawa kamienica przy Krzyżowej 2 z 1908 roku na narożniku Krzyżowej i Wierzbięcic z piękną elewacja  z dwukolorowej, licowanej cegły oraz tynków z detalami sztukatorskimi, wykusze, balkony… taki skarb o  secesyjnym wystroju…

22 014

23b 127

23b 126

Kamienica nr 3 z 1902 roku mistrza budowlanego Stanisława Hoffmanna

22 016

Albo z 1903 roku, kamienica nr 5

22 018

22 021

kamienica nr 6 zbudowane w 1903 roku przez Ludwika Frankiewicza oraz sąsiadująca kamienica nr 7 zbudowana w roku 1908 przez S. Hoffmanna..

22 019

Nazwa ulicy Krzyżowa –  u wylotu ulicy krzyż, (o którym już opowiadałem przy okazji spaceru po Dolnej Wildzie), krzyż przy którym skazańcy modlili się idąc na szubienicę..

wilda 007

Ulicą 28 czerwca 1956 dochodzimy do Rynku Wildeckiego , już na wejściu ciekawy dom… ale o nim potem

Dom Fachwerkowy 2

Zapraszam na następny  spacer na Rynek  Wildecki i wokół…:)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.