Po fyrtlach Poznania 174 – Golęcin

10/10 - (1 vote)

Uniwersytet Przyrodniczy

Uczelnia z tradycjami. W 15 listopada 1870  roku staraniem Augusta Cieszkowskiego powstała w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny, na ziemiach polskich jedyna  wyższa uczelnia pod zaborem pruskim. Sama szkoła mieściła się początkowo w jednym dużym budynku, przerobionym z dawnego folwarcznego sześcioraka. W Żabikowie, którego dyrektorem był liberalny ekonomista dr Juliusz Au, wykładali   wybitni specjaliści, którzy po latach będą tworzyli zręby uniwersytetu w Poznaniu: Juliusz Rivoli (leśnictwo i geografia), Zygmunt Rościszewski (zoologia i chów zwierząt), Szczęsny Kudelka, Józef Dęby (chemia rolnicza i technologia)….. Szkoła przez  trzy pierwsze lata działała  jako szkoła średnia, od 1873 roku była szkołą wyższą. Uczelnia funkcjonowała do 01.10.1976, przeszło  przez nią 199 uczniów, dyplomy uzyskało 39 osób.  Do likwidacji szkoły w dniu 05 czerwca 1875 r przyczyniły się  „rugi bismarkowskie”, mimo, że uczelnia działała krótko, wywarła znaczący wpływ na  rolnictwo wielkopolskie ale też na przyszłą uczelnie rolniczą…

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku otwarto Wszechnicę Piastowską (nazwę zmieniono w 1920 roku na Uniwersytet Poznański) i tu  1 października 1919 roku otwarto Wydział Rolniczo-Leśny. Początki były trudne,  z kłopotami wyremontowano i zaadaptowano pomieszczenia niewielkiego dworu na Sołaczu, niektóre pracownie zostały ulokowane w obiektach folwarcznych (gorzelni, stajni…), kupiono kilka willi na Sołaczu  z przeznaczeniem na katedry i mieszkania dla profesorów..

(Dworek Sołacki -Dworek Schwarzkopfa )

Fotopolska_603278 Kopia

Dworek Sołacki – dwór A.Schwarzkopfa, obecnie, trochę zubożony, brak mu wieży i niektórych ozdób….

Dworek Schwarzkopfa (Sołacki)

6 013

  Kolegium Rungego – budynek zbudowany dla bractwa kurkowego w 1914  i w 192o roku zakupiony na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego. Nazwa upamiętnia Stanisława Rungego – rektora Uniwersytetu w latach 1933-1936.

6 Sołacz 011

w 1922 roku, na parterze  w dawnej restauracji ulokował się zakład weterynarii, chyba działa do dzisiaj, jeszcze niedawno zwierzaki leczyłem…

6 Sołacz 016

Inny budynek zakupiony na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego  to willa na narożniku ulicy Wołyńskiej 19 i Wojska Polskiego

 20 139

W 1937 roku z funduszy pochodzących z parcelacji majątku w Żabikowie i zapisanych Uniwersytetowi Poznańskiemu przez Augusta Cieszkowskiego,  powstało Collegium Cieszkowskich, budynki ukończono w 1945 roku

6 008

02f 040

02f 043

Collegium Cieszkowskich Nowe

02f 037

02f 042

z innych budynku na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego… gmach Chemii Rolnej

02f 052

Katedra Chemii

02f 031

w budynku po byłym spichrzu, przy wejściu na teren dawnego dworu od strony Wojska Polskiego- Katedra Hodowli Lasu

02f 034

6 023

zaś  pośrodku zabudowań dawnego dworu w budynku po dawnej gorzelni znalazła miejsce Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu

6 011

02f 053

a przed stoi pomnik Józefa Riwoliego nestora polskiego leśnictwa…

02f 048

W roku 1951 po oddzieleniu się od Uniwersytetu  powstaje Wyższa Szkoła Rolnicza, tworzą się kolejne wydziały….  powstaje Collegium Maximum wraz z  przylegającymi budynkami,… akt erekcyjny  wmurowano 29 października 1969 roku, budowę ukończono w latach 70…W 1972 roku Uczelnia przyjmuje nazwę Akademia Rolnicza, a w 1996 jej patronem zostaje August Cieszkowski. W 2008 roku  decyzją Sejmu Akademia Rolnicza staje się Uniwersytetem Przyrodniczym.

 6 Sołacz 001

Przed Collegium Maximum Pomnik Siewcy – kopia Pomnika Siewcy Marcina Rożka, która stoi  w Luboniu  przed Zakładami Chemicznymi…

6 Sołacz 004

6 Sołacz 006

Na cokole pomnika tablica pamiątkowa….

AR tablica

Obok wybudowano Instytut  Technologii Drewna

6 Sołacz 009

W roku  w 1927 – 1928 roku wybudowano (projekt Rogera Sławskiego) „Dom Rolnika i Leśnika”  Obecnie znajduje się tu Hotel Asystenta, Studenta i Doktoranta „Sadyba”

kiedyś tak budynek  wyglądał, niestety tylko takie zdjęcie znalazłem

dom-akademicki-mini

dzisiaj

6 006

Obok znacznie później powstał DS. „Przylesie” – 85 pokoi…

6 001

Trzeba wspomnieć, że dojazd do tego fyrtla od lat 20. XX wieku do 1974 zapełniała  linia tramwajowa nr 9. Pętla tramwajowa znajdowała się przy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, potem   tramwaj został zastąpiony prze autobus… 

Golecin tramwaj

Miejsce po byłej pętli…..

Golęcin  009 

        Z Uniwersytetem Przyrodniczym należy powiązać z majątkiem Golęcińskim, który po odzyskaniu niepodległości  został przekazany na potrzeby na Uniwersytetu…

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest najznaczniejszą uczelnią w zakresie nauk rolniczych i leśnych w regionie Wielkopolski, Pomorza i Ziemi Lubuskiej. Zasięgiem swego oddziaływania obejmuje znaczną część terytorium Polski.

Oprócz Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul.Wojska Polskiego znajdują się koszary. Powstały w latach 1909 – 1913 dla  piątego pułku artylerii fortecznej, potem wprowadził się tu też  23 Pułk Artylerii . Zbudowano  cztery gmachy koszarowe, budynki dla dowództwa, kasyn, kuchni…

Fotopolska_241780-2

W okresie od 1921 stacjonował tu 7 Wielkopolski Pułk Artylerii Ciężkiej a przed II Wojną 7 Samodzielny Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej, …dzisiaj to Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego z atrakcją jaką jest  Muzeum Broni Pancernej

Golęcin 6a

Golęcin  007

Zapraszam na spacer po Winiarach i Boninie…:)

 

 

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.