Po fyrtlach Poznania 68 – Grobla

10/10 - (3 votes)

Grobla

18 091 Kopia

Kiedyś było tu pastwisko, takie pastwisko między odnogami Warty, potem , dla ułatwienia przejazdu, usypano groblę. Spowodowało to obniżenie poziomu wód i teren zaczął się osuszać , zaczęła się tworzyć osada. Osada została nazwana Nową Groblą, W 1447 stała się miastem, król Kazimierz IV Jagiellończyk potwierdził prawa miejskie tej osady. W 1460 już miasteczko miało most łączący z Bramą Wodną. XV wiek był okresem intensywnego rozwoju ekonomicznego Grobli, również w XIX wieku zaczęły się tu sadowić fabryki, zakłady przemysłowe, kamienice okazałe….

18 071 Kopia

Grobla to rozległy fyrtel, dwie główne ulice to ulica Grobla i Mostowa, ale i mniejsze ulice, Wierzbowa, Łazienna, Ewangelickiej… ale i Cegielskiego, św. Marii Magdaleny…. spacer zaczniemy od ulicy Cegielskiego i św. Marii Magdaleny,   tu zespół budynków szkolnych na Grobli, między  ulicami Świętej Marii Magdaleny, Cegielskiego i Kazimierza Wielkiego. …  W budynkach  dawniej żeńska I Volksschule,  oraz chłopięca II Volksschule, , teraz Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego. Szkoła chóralna funkcjonuje w tym miejscu od 1968, do roku 1992 dyrektorem był Jerzy Kurczewski , od 1993 szkoła nosi jego imię.            

23f 011 Kopia

Dwa bliźniacze budynki (chłopięcy i dziewczęcy, każdy po 20 klas) oraz stojącą w środku salę gimnastyczną wybudowano w latach 1902-1904, Budynki to taki kompromis między założeniem typu koszarowego i pawilonowego.   

 23f 021 Kopia

23f 018 Kopia

23f 017

Teraz ma zostać tu przeniesione z Głogowskiej – VIII LO a szkoła mistrzostwa sportowego przeniesiona na os. Tysiąclecia

Collegium św. Marii Magdaleny na narożniku ulic Świętej Marii Magdaleny i Mostowej – budynek zbudowany w 1890 roku jako budynek dla Związku Kobiet „Ojczyzna”.

23f 008 Kopia

Teraz to siedziba Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego z  Katedrą  Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedrą i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin oraz Katedrą i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji.

18 002 Kopia

Na tej   ulicy też ciekawa zabytkowa kamienica z 1904 roku, narożnik  Garbar i ulicy Świętej Marii Magdelany..

23f 015 Kopia

Ulica Mostowa – wytyczona w roku 1898 po zasypaniu Zgniłej Warty („zapach” stojącej wody) – dawnego koryta Warty

18 057 Kopia

Po zachodniej stronie Mostowej (24) dom własny sztukatora Jana Raczyborskiego, kamienica ciekawa, stara z 1906 r., typowy przykład secesji w Poznaniu, ale strasznie zniszczona ta secesja, wiele ciekawych dekoracji sztukatorskich odpadło…

18 050 - Kopia (2)

18 050 (1)

Po drugiej stronie ulicy Mostowej (11) Pecowin – zabytkowy kompleks przemysłowy ( z 1928) dawne  Zakłady  Przetworów Żywnościowych Pecowin,   kupca Wincentego Paetza, (musztarda, marynaty, konserwy jarzynowe i owocowe,…..) Z Pecowinem sąsiadował Likwowin (Zjednoczone Fabryki Wódek i Likierów) Udziałowcem był Wincenty Paetz.

Teraz powierzchnia do wynajęcia

18 056

Bezpośrednio do zabudowań fabrycznych przylega willa właściciela Wincentego Paetza w formie pałacyku 

pałacyk  Paetza Kopia

Obok, na dziedzińcu Muzeum Etnograficznego wybudowano   Muzeum Bambrów – powstało 29.11.2003 roku dzięki wysiłkom Towarzystwa Bambrów Poznańskich a także pomocy i życzliwości Poznaniaków.

muzeum Bambrów

W muzeum zapoznać się można z historią osadników z Bambergu, przybyłych na ziemie poznańskie w XVIII w. oraz kulturą wsi wielkopolskiej. O Bambrach oddzielnie…. później

18 044

Po lewej stronie wejścia do budynku Muzeum wystawiono kapliczkę taką, jaką przez wieki stawiali mieszkańcy wsi poznańskich.

18 046 Kopia

Muzeum Bambrów znajduje się na dziedzińcu Muzeum Etnograficznego – budynek Muzeum

Muzeum Etnograficzne

W muzeum zabytki wielkopolskiej kultury ludowej. Ekspozycja stała to: Sztuka ludowa w Wielkopolsce – rzeźba, malarstwo, stroje, hafty, zdobnictwo (ceramika, drewno) oraz rekwizyty obrzędowe i instrumenty muzyczne z XIX, ale wewnątrz muszę dopiero zaglądnąć… nie byłem

Muzeum Etn

Już przed wojną swoją siedzibę miał tu magistrat, podczas wojny magazyny, potem Wojewódzka Rada Narodowa, Związek Młodzieży Polskiej, w latach 50. Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Spożywczego, Dom Mody Roxana, w 1961 roku przekazanie budynku dla Muzeum Etnograficznego… kapitalny remont… budynek częściowo rozebrany , a następnie zrekonstruowany i wreszcie  1986 roku Muzeum Etnograficzne otwarte dla publiczności

Dziedziniec

4c 073 Kopia

Studzienka Taschnera w Poznaniu –Fundatorem Studzienki Taschnera była niemiecka Krajowa Komisja Artystyczna. Odsłonięcia dokonano w 1908 roku. Od 1808 r. do 2 poł. XX w. zdobiła dziedziniec dzisiejszego Urzędu Miejskiego do połowy lat 60. XX w. W 1965 została rozebrana i złożona w magazynach na poznańskiej Cytadeli. 15 listopada 1992 została ponownie ustawiona, tym razem w ogrodzie dawnej loży masońskiej, przed wejściem do Muzeum Etnograficznego

Studzienka Taschnera to wysoka kolumna umieszczona pośrodku ośmiobocznego basenu. Na jego czterech ścianach znajdują się płaskorzeźby ukazujące różne sposoby wykorzystania wody. W dolnej części kolumny znajdują się maszkarony , natomiast w środkowej części umieszczone są postacie dzieci siedzących na delfinach . Na szczycie posadowiono postać chłopca trzymającego oburącz wielką rybę. Projektantem i twórcą studzienki był uznany berliński  rzeźbiarz i grafik Ignatius Taschner (1871–1913).

18 047 Kopia

18 049

i budynek od strony ulicy Grobla

Muzeum Etn.1

Z muzeum sąsiaduje    ( Mostowa6) – dawny dom starców zbudowany w latach 1932-1935  ufundowali go zamożni poznaniacy, inicjatorem  Miejska Komisja Walki z Żebractwem, która wcześniej wybudowała w roku 1927  przytułek dla bezdomnych Nr 26 ul. Grobla, dzisiaj również Zakład Opiekuńczo – Leczniczy.  W dawnym domu starców dzisiaj Medyczne Studium Zawodowe im. PCK ( budynek nieciekawy klocek)

Na ulicy Mostowej Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Instytut zajmuje się stosunkami międzynarodowymi, głównie stosunkami polsko-niemieckimi, ale także polskimi ziemiami zachodnimi (m.in. Wielkopolska, Pomorze, Śląsk), historią, ekonomią i polityką Niemiec

18 059 Kopia

Obok, narożnik ulicy Mostowej i Wszystkich Świętych i dawna Fabryka Zeylanda

18 073

18 075 Kopia

kilka obrazków z Mostowej, stare, zabytkowe kamienice, co prawda większość świetność ma za sobą, czekają na lepsze czasy…

18 060 Kopia

18 062 Kopia

18 063 - Kopia (2)

na kamienicy popiersia Jackowskiego i Marcinkowskiego

18 063 - Kopia (3)

pod koniec ulicy skrzyżowanie z ulicą z Woźną i mural na Woźnej  13, który malował Erosie z Holandii

18 084 Kopia

Na przeciwko

Kościół Wszystkich Świętych

Pierwotnie pod wezwaniem Krzyża. Zbudowany na mocy przywileju króla Stanisława Augusta Poniatowskiego staraniem niemieckiej gminy ewangelicko – augsburskiej w latach 1777 – 83. Projekt  Antoni Höhne, wyposażenie przy udziale rzeźbiarza  Augustyna Schöpsa

18 077 Kopia

Po wojnie kościół przejęli katolicy nadali mu obecne wezwanie. Początkowo kościół należał do parafii św. Wojciecha, w 1956r został  kościołem akademickim, od 1981 roku oddzielna parafia…

18 087

wewnątrz

Cennym zabytkiem są organy zbudowane przez W. Sauera w 1869 roku, a rozbudowane przez J. Goebela w latach dwudziestych XX wieku, których doskonały dźwięk w połączeniu z unikatową akustyką kościoła sprawiają, że odbywają się na nich koncerty.

Kościół Wsz.Świętych2 Kopia

Kościół Wsz.Świętych 1 Kopia

Od 1945 roku organistą był tu Stefan Stuligrosz

18 083 Kopia

Na narożniku ulic Mostowej i Grobli z tyłu kościoła, dawna pastorówka z przełomu XVIII i XIX wieku, obecnie podzielona na plebanię, pomieszczenia parafialne, oraz przedszkole.

18 082 Kopia

8318eb2ddc2bb34a

Po przeciwnej stronie ulicy dwie kamienice z około 1890 roku (29, 29a) przykład secesji czekają na lepsze czasy…

18 090 Kopia

Dawny przytułek dla bezdomnych (nr 26) wybudowany w 1927roku z inicjatywy Miejskiej Komisji Walki z Żebractwem, dzisiaj również Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  

Dawny przytułek (26)

18 092 Kopia

Kamienica z przełomu wieków XIX/XX wieku…kiedyś secesyjna, potem 1960 remont i jest jaka jest ze śladami secesji

18 094 Kopia

Stara Gazownia

18 099 Kopia

Zabudowania dawnej gazowni, wodociągów i elektrowni Jedna z pierwszych gazowni w kraju uruchomiona w 1856 r nad brzegiem Warty – węgiel łatwo było transportować rzeką, potem w 1866 roku obok powstają wodociągi , dystrybuujące wodę z ujęcia rzecznego W 1904 r. zlokalizowano tu także zasilaną gazem elektrownię. Całość ciągle modernizowana i ciągle najnowocześniejsza w kraju…96% mieszkańców w 1939 roku korzystała z gazu wytwarzanego w tej gazowni, a łączna długość sieci wynosiła 250 km… Zespół tych obiektów tworzy wysokiej klasy dzieło architektury przemysłowej

gazownia

Dalej zabytkowe budynki (10)- Pałacyk  Paetzów zbudowany w 1930 roku dla rodziny Paetzów,  obecnie siedziba Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa, i (11) mniej ładny budynek (z 1925 roku) w latach 1928 – 1930 mieściła się siedziba Komitetu Okręgu Poznańskiego Polskiej Partii Socjalistycznej LEWICY.

18 108

Pod koniec spaceru po GrobliBudynek biurowy gazowni został wzniesiony w 1925 roku, pod kopułą herb Poznania..
Obecnie w budynku swoją siedzibę ma Wielkopolska Spółka Gazownictwa.

18 106

18 105 Kopia

W kamienicy sąsiadującej z budynkiem gazowni ( nr 14) mieszkał, wraz z matką (Anną Kaźmierczak) i babcią (Apolonią z domu Bilewicz), Ludwig Kaźmierczak – dziadek Angeli Merkel – ze strony ojca, potem przeprowadzili się na Piekary…

3 069 Kopia

Skwer Ignacego Łukasiewicza

od 29 maja2003 z Zygą Latarnikiem. Pomnik Zygi powstał na skutek akcji „Ocalmy latarnie”. Celem tej akcji było też zachowanie dla potomnych autentycznych latarni gazowych w mieście… Zyga zapala latarnię przeniesioną z Jeżyc z ulicy Słowackiego… od 23 września 2013 na skwerze stoi ławeczka Łukasiewicza…

Zyga latarnik3

3 045

3 054

Jeszcze mural na kamienicy nr 18 – to dzieło autorstwa Kenora,  jednego z najciekawszych artystów współczesnej Hiszpanii

18 100a Kopia

To był długi spacer, ale i fyrtel wielki i może zaniedbany ale ciekawy… zapraszam na następny spacer po Rybakach.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.