Archiwum tagów: Pałac Garczyńskich

Po fyrtlach Poznania 37 – Stare Miasto – Stary Rynek

Pierzeja Południowa Starego Rynku Pierzeja południowa Starego Rynku – rozpoczyna się od ulicy Świętosławskiej kończy na ulicy Szkolnej, przedziela ją ulica Wrocławska. Z ciekawszych budynków przy tej pierzei. Nr 53 kamienica narożna, należała, podobnie jak poprzednia (52), do rodu Ridtów, XVIII wieku przejęli ją Tepperowie. Z tej rodziny wywodzą się znani warszawscy bankierzy Piotr Tepper i Piotr Fergusson Tepper. Ich… (więcej…)